Informatie

Check hier de beschikbaarheid van Het Margrietje.

U kunt meteen ook online reserveren.


Andere combinaties zijn evt.af te spreken.

1 Huisdier toegelaten mits toeslag van   7 € per nacht - roken binnen niet toegelaten.

Wifi, water, bed, bad en keukenlinnen inbegrepen.

Energie (gas en electriciteit) : 2 €  pppn

Schoonmaak  : 40 €

Waarborg : 100

Fastbooker
Reserveer online

Vakantiehuis Het Margrietje

Het huis is geschikt voor 4 volwassenen. Er is een kinderbed (gratis tot 3 jaar) en een dubbel zetelbed voorzien voor 2 oudere kinderen.

Gelijkvloers: salon met TV, keuken met veranda, woonkamer met 1 opklapbaar bed, kinderbedje

slaapkamer met 1 tweepersoonsbed,

badkamer met ligbad en douche samen + toilet

 

1e verdieping: slaapkamer met 1 tweepersoonsbed

Gratis Wifi.


Aankomst

De woning is vrij vanaf 16u00


Vertrek

De vakantiewoning dient vrij te zijn tegen 10u00. Wij zijn steeds aanwezig bij uw aankomst en vertrek op bovenvermelde uren. Indien u niet op het afgesproken uur kan aankomen, gelieve ons dan tijdig te contacteren.


Schoonmaak

40 €   


Energiekost

2 € p.p.p.n.  (gas en electriciteit)


Schade           

Signaleer eventuele schade en onvolkomenheden direct aan het begin van het verblijf, zodat u aan het einde van uw verblijf niet aansprakelijk gesteld wordt. Meld eventueel ontstane schade aan het eind van uw verblijf, zodat we de woning voor de volgende gasten in orde kunnen brengen.


Huisdieren

1 huisdier toegelaten, mits een toeslag van 7€ per nacht.


Bed en keukenlinnen

Bed, bad- en keukenlinnen is inbegrepen in de prijs.


Fietsen           

er is mogelijkheid om fietsen te stallen in de berging.


Roken

Er geldt een strikt rookverbod in de vakantiewoning. Er mag enkel buiten gerookt worden. Gelieve de peuken in de daarvoor bestemde asbak te gooien.


Tuin

Respecteer de tuin, pluk geen bloemen, stook geen vuurtje.

Algemene huurvoorwaarden


Tussen de verhuurder en de huurder


Onderwerp van de huurovereenkomst

De verhuurder geeft in huur aan de huurder het woonhuis, gelegen te Kouterstraat 79  8650 Merkem, België.

Het huis is geschikt voor 4 volwassenen. Er is een kinderbed (gratis tot 3 jaar) en een dubbel zetelbed voorzien voor oudere kinderen.


Beschrijving van de verhuurde gedeeltes van de woning:


Gelijkvloers: salon met TV, keuken met veranda, woonkamer met 1 opklapbaar bed, slaapkamer 1 met tweepersoonsbed, 

badkamer met  ligbad en douche samen + toilet


1e verdieping: slaapkamer  met 1 tweepersoonsbed


Wij verhuren niet aan minderjarigen. Deze reserveringen worden aanzien als niet bestaande, en er kan geen schadevergoeding van de verhuurder gevraagd worden.


Aanvaarding goede staat


De verhuurder biedt de woning aan in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid. Gelieve zorg te dragen voor de woning, na u komen er nog vakantiegangers.


Indien er klachten zijn, dient de huurder deze meteen aan de verhuurder te melden op de dag van de aankomst in de vakantiewoning en dit vervolgens schriftelijk te doen, waarna getracht zal worden de klacht in onderling overleg te regelen


Bestemming en gebruik


De vakantiewoning heeft 6 slaapplaatsen en 1 kinderbed. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd. De huurder blijft in dit geval de volledige huursom verschuldigd. De huurder heeft geen enkele aanspraak op het terugvorderen van al betaalde bedragen.


Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.


De verhuurder behoudt zich het recht voor de toegang tot de gehuurde woning bij aankomst te verbieden of een einde te maken aan het verblijf, zonder dat de huurder enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding, indien de huurder zich niet aan de algemene huurvoorwaarden houdt.


Betaling en voorwaarden


De reservatie wordt enkel aanvaard na de betaling van de huurprijs en de waarborg (100,00 EUR)

De betaling gebeurt ten laatste 2 weken voor de aankomstdatum.

De betaling kan uitsluitend gebeuren via bankoverschrijving op het nummer:

IBAN: BE12 1030 3911 2892 SWIFT/BIC: NICABEBB.


De verhuurder krijgt pas toegang tot het huis wanneer alles betaald is.


De huurwaarborg zal na de huurperiode aangewend worden om de kosten van herstellingen of vervangingen die voortvloeien uit beschadigingen of verliezen die de huurder heeft veroorzaakt aan de woning of aan de inhoud ervan te betalen. Wanneer geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg binnen de 2 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder. Indien er schade vastgesteld wordt, zal de vereffening gebeuren zodra alles hersteld of bijgevuld is. De terugbetaling gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer dat door de huurder opgegeven is.


De verhuurder heeft het recht om bij niet tijdige betaling de reservatie te annuleren.

Elke annulering van de huurder moet schriftelijk of per mail aan de verhuurder worden gemeld.

Een annuleringskost  zal in overleg met de verhuurder vastgesteld worden.


Verbruik en kosten


Bed-, bad-, en keukenlinnen zijn inbegrepen in de prijs


Wifi en water zijn voorzien in de huurprijs.

Elektriciteit en gas : 2 € p.p.p.n.


De eindschoonmaak bedraagt 40 € 


Bij u vertrek graag:


de opbergruimtes leeg maken

de ramen te sluiten

al het materiaal en de meubels die u eventueel verplaatst heeft terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten


EXTRA aandacht in de keuken voor:


het afwassen van de vaat en het schikken in de kasten

het legen van de, koelkast en diepvries

het schoonmaken van de gebruikte huishoudelijke apparatuur


EXTRA aandacht in de sanitaire ruimtes voor:


douche, bad en wc in nette staat achterlaten


Alle bijkomende kosten worden verrekend met de waarborg


Verantwoordelijkheid bij ongevallen en diefstal


De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.


De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak.


Aansprakelijkheid


De huurder is burgerlijk aansprakelijk voor de gedragingen van zijn gasten en van de personen die hij onder zijn hoede heeft.


De huurder dient desgewenst zelf in te staan voor een reisverzekering en annulatieverzekering.


De huurder verbindt er zich toe het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. De huurder verbindt zich ertoe de woning te respecteren (dit betreft o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, het redelijk verbruiken van water, en het respecteren van het milieu ), alsook de omgeving ervan inclusief wat lawaai betreft. In geval het gedrag van de huurder leidt of kan leiden tot een hinder of een last waardoor het goede verloop van het verblijf in gevaar kan worden gebracht, behoudt de verhuurder zich het recht voor het onderhavige contract, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding, op te zeggen.


Niettemin erkent de huurder dat hij burgerlijk en exclusief aansprakelijk is voor de schade die door zijn fout veroorzaakt is aan de woning, aan de inhoud ervan, aan derden of aan hun goederen, als gevolg van een onwettig gedrag of van een oneigenlijke of abnormaal gebruik van het goed of van de inhoud ervan, van een diefstal of van een brand, alsook van de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen. De kosten waaraan de verhuurder wordt blootgesteld ten einde de woning opnieuw in hun vroegere toestand te herstellen, rekening houdend desgevallend met een ouderdomscoëfficiënt, zullen worden afgehouden van de waarborg en aan de huurder worden gefactureerd door de verhuurder wanneer de waarborg onvoldoende is om voornoemde kosten te dekken.


Alle schade dient, voor vertrek van de huurder, aan de verhuurder gemeld te worden.


De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz…


De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning ten gevolge van vertraging.


Bezoek van de verhuurder


Wij behouden ons als eigenaar/verhuurder steeds het recht om tijdens uw verblijf en na ons verzoek, de verhuurde ruimten te betreden of te laten betreden voor controle en dringende onderhoudswerkzaamheden.


Diversen


Max. 1 huisdier toegelaten mits een vergoeding van 7 € per nacht .


Roken niet toegelaten.


Uw betaling geldt dat u zich akkoord verklaart met deze voorwaarden.

Geschillen kunnen enkel behandeld worden in de rechtbank te Veurne,.